Skip to content

Alla

Ny broschyr av Saxån-Braåns Vattenråd 2024 “Lokalt samarbete för vattenvård – En insats för både dig och naturen”

  • by

Att engagera sig i vattenfrågor kan få positiva effekter på dig, dina medmänniskor, din lokala miljö och din egendom! Engagemanget kan vara stort som litet. Det kan vara att undvika kemiska bekämpningsmedel, att inte vattna med vatten från ån under… Read More »Ny broschyr av Saxån-Braåns Vattenråd 2024 “Lokalt samarbete för vattenvård – En insats för både dig och naturen”

Exkursionerna för skolklasser vid Saxån-Braån är klara för året!

  • by

Under 2022 har 607 personer besökt Saxån-Braån. Sedan projektet började 2010 har knappt 5000 personer deltagit i exkursionerna. Exkursionerna går till Dösjebro, Häljarp, Trollenäs, Marieholm, Vallarna och Säbybäcken. Ibland har även enstaka exkursioner gått lokalt till en skolas närhet där… Read More »Exkursionerna för skolklasser vid Saxån-Braån är klara för året!

Ny våtmark i Vittskövle

  • by

Våtmarken i Vittskövle är klar och kompletterad med lekgrus och större stenblock på en sträcka av 100 meter i ån. Bra för öringen. Se bilder från planeringsstadiet, färdig våtmark samt strömsträcka nedan.