Skip to content

Klicka på kartan till höger för att komma till Vattenatlas.

Genom att bocka för i menyn till vänster får man information om avrinningsområden för Saxån respektive Braån, provpunkter, dikningsföretag, kulvertar, utlopp för dränering och dagvatten, kommungränser etc.

Klicka på bilderna nedan för att komma till databasen med information om miljötillståndet i Saxån-Braån resp information om anlagda våtmarker. Alla våtmarker har ännu inte överförts till Vattenatlas, men det är på gång.