Skip to content

En hälsning från LEVA-Saxån-Braån!

NYHETER OM LOKALT ÅTGÄRDSARBETE  25 MAJ 2021

Åtgärdssamordnaren Robert Andersson tyckte det var ett magiskt ögonblick att för första gången se vattnet rinna genom de nyskapade svämplanen och våtmarkerna. Nu fortsätter arbetet med detaljer samt att förbereda för bete längs ån.

I Saxån –Braån har det varit full fart med grävmaskiner under våren. Längs en sträcka av 1 km har ån fått tillbaka sitt meandrande lopp. De har även anlagt svämplan där vattnet kan svämma ut vid högre flöden. Åtgärden ger en längre uppehållstid för vattnet vilket ökar upptaget av näringsämnen i vattnet och därmed minskar påverkan av övergödning.

Läs mera här >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *