Skip to content

Ny broschyr av Saxån-Braåns Vattenråd 2024 “Lokalt samarbete för vattenvård – En insats för både dig och naturen”

  • by

Att engagera sig i vattenfrågor kan få positiva effekter på dig, dina medmänniskor, din lokala miljö och din egendom! Engagemanget kan vara stort som litet. Det kan vara att undvika kemiska bekämpningsmedel, att inte vattna med vatten från ån under… Read More »Ny broschyr av Saxån-Braåns Vattenråd 2024 “Lokalt samarbete för vattenvård – En insats för både dig och naturen”

Ny våtmark klar i Lönnstorp!

  • by

En våtmark på fem hektar har anlagts i Lönnstorp med hjälp av medel från LEVA (Lokalt Engagemang för VAtten) Våtmarken ligger mellan Svalöv och Axelvold. Det ska även anläggas broar över diket för vilt. Foton Anna Sahlgren

Exkursionerna för skolklasser vid Saxån-Braån är klara för året!

  • by

Under 2022 har 607 personer besökt Saxån-Braån. Sedan projektet började 2010 har knappt 5000 personer deltagit i exkursionerna. Exkursionerna går till Dösjebro, Häljarp, Trollenäs, Marieholm, Vallarna och Säbybäcken. Ibland har även enstaka exkursioner gått lokalt till en skolas närhet där… Read More »Exkursionerna för skolklasser vid Saxån-Braån är klara för året!

Vattendragsrestaurering i Vittskövle

Vi har genomfört vattendragsrestaurering för att återskapa en naturlig habitatdiversitet i och kring vattendrag i en tillhörande våtmark. Strömsträckan har förlängts med 200m och klibbal har planterats tack vare bidrag från WWF. Läs mera här >>