Skip to content

Här hittas informationsbroschyrer, protokoll och rapporter. För att få tillgång till rapporter som saknar länkar kontakta Saxån-Braåns Vattenråd.

 

Broschyr riktad mot markägare som vill göra vattenvårdande åtgärder. 2024.

Vandringsstigar längs Saxån-Braån. 

Video om västskånska jordbruksåar. Ett samarbete mellan Råån, Saxån-Braån, Höje å, Sege å samt Kävlingeåns vattenvårdsorganisationer.
Åmansboken. Vård, skötsel och restaurering av åar i jordbruksbygd. 2017.
Intervjuer med elever och lärare vid guidade exkursioner vid Råån och Saxån-Braån. Natur i fokus. 2014.
Vatten och landskapsvård i Saxån-Braåns avrinningsområde. 1994.