Skip to content

Mätstationen vid provpunkt 16

Grafen nedan visar aktuell vattennivå på mätstationen som sitter vid provpunkt 16 i Saxån. Nivån uppdateras kontinuerligt. Den röda raka linjen visar nivån som motsvarar 30% av årsmedelvattenföringen.

Länk till mer utförlig data från mätstationen, kontakta Vattenrådet för inloggningsuppgifter >>

Ligger nivån på eller under strecket får bevattningsuttag inte göras enligt Länsstyrelsens riktlinjer. Vattenuttag kräver i regel tillstånd från domstol eller en anmälan till Länsstyrelsen, vill du veta mer kontakta Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet >>