Skip to content

Välkommen till Saxån-Braåns Vattenråd!

Saxån-Braåns Vattenråd sköter kontroll av vattenkvaliteten och livet i ån, utför vattenvårdande åtgärder, informerar om ån samt är ett kontakt- och rådgivande organ. Vattenrådet vårdar kommunernas, jord- och skogsbrukets, naturvårdens och det rörliga friluftslivets intressen och nyttjande av ån. 

Styrelsen består av representanter från LRF, Jordägarna, fiskeintressena, ideell naturvård, industrin samt Eslövs, Kävlinge, Svalövs och Landskronas kommuner.

Vattenrådets medlemmar

Eslövs kommun

Landskrona kommun

Kävlinge kommun

Svalövs kommun

LRF Skåne

Naturskydds- föreningen i Skåne

Sveriges jordägareförbund

NSVA

Landskrona sportfiskeklubb

Nyheter