Skip to content

Exkursionerna för skolklasser vid Saxån-Braån är klara för året!

  • by

Under 2022 har 607 personer besökt Saxån-Braån. Sedan projektet började 2010 har knappt 5000 personer deltagit i exkursionerna. Exkursionerna går till Dösjebro, Häljarp, Trollenäs, Marieholm, Vallarna och Säbybäcken. Ibland har även enstaka exkursioner gått lokalt till en skolas närhet där det finns tillgång till vatten pga transportproblem för skolan.

Syftet med exkursionerna är att öka kunskapen om ån och förståelsen för de vattenvårdande åtgärder som görs längs ån hos de boende i avrinningsområdet. Detta underlättar i förlängningen framtida vattenvårdande åtgärder och bidrar till ett ökat intresse och engagemang för ån. Den huvudsakliga målgruppen är skolklasser från grundskolan, gymnasiet, komvux och SFI. De får en utedag där de genom ett utomhuspedagogiskt arbetssätt och i enlighet med läroplanen jobbar med åars och våtmarkers betydelse i landskapet.

Läs mera här

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *