Skip to content

Tvättar du bilen direkt på gatan hamnar det smutsiga vattnet i dagvattenbrunnarna. Det betyder alltså att det inte leds till något reningsverk, utan går direkt ut i närmaste bäck, å eller hav. Vattnet innehåller bl a tungmetaller, oljerester och bilschampo. 

Miljöbalkens hänsynsregler säger att du alltid ska välja den lämpligaste platsen och begränsa påverkan när du gör något som kan påverka miljön.

Därför ska du tvätta din bil i en fordonstvätt. Fordonstvättar är nämligen oftast utrustade med en reningsanläggning som renar tvättvattnet innan det leds till det kommunala reningsverket, där det renas ännu en gång. 

Läs mera >> 

Undvik att använda kemiska bekämpningsmedel.

Gifterna kan via dagvatten och grundvatten transporteras till Saxån-Braån och ge upphov till skador i den känsliga miljön.

Mänga bekämpningsmedel har stark giftverkan pä vattenlevande organismer.

Hushållens användning av sådana preparat är betydande och därför en bidragande orsak till problem i vattendrag.

Här finns några handfasta råd för en giftfri trädgård >> 

Ta med dig skräpet hem!

15 kapitlet, paragraf 26 miljöbalken: “Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.”

Med skräp menas både mindre föremål som glas, papper, engångsgrillar och fimpar såväl som större föremål som exempelvis byggavfall, möbler, bilar och hemelektronik.

1 § miljöbalken står det ” var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen ska visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den”.

Nedskräpningen har många negativa konsekvenser för djur och natur. Nedskräpningen kostar samhället stora summor.

Nedskräpning leder till en negativ spiral. Människor uppfattar helt enkelt det som okej att slänga skräp på en plats som redan är nedskräpad. Skräpiga platser förknippas med otrygghet. Ta med dig skräpet hem!

Läs mera på “Håll Sverige rent” >> 

Undvik att bevattna Din trädgård med vatten från Saxån-Braån eller dess biflöden!

Vattenuttaget är störst under den varma årstiden då djurlivet i Saxån-Braån är särskilt utsatt och helt beroende av ett acceptabelt vattenflöde. Små vattenmängder i kombination med dålig vattenkvalitet stressar djuren i ån.

Att täcka jorden med gräsklipp och annat grönt i grönsakslandet gör att jorden inte torkar ut så lätt. Marktäckande växter kan planteras mellan större växter i rabatter och under träd och buskar. Då håller sig jorden fuktigare.

Att använda vattenspridare är bekvämt men det är den allra slösaktigaste bevattningsmetoden. Vattnet sprutar högt upp i luften och blåser iväg om det kommer en vindpust. Mängder av vattnet avdunstar om du vattnar i solsken mitt på dagen. Spridaren vattnar ofta även det som inte behöver vattnas som trädgårdsmöbler och trottoaren.

Om en slang ska användas är en perforerad slang bra. Den läggs på marken utmed det som ska vattnas, till exempel grönsaksrader och vattnar jorden direkt i ett stilla sipprande utan att spruta ned blad och blommor. Att vattna med vattenkanna tar tid men man vet exakt hur mycket vatten en växt får och att vattnet hamnar på rätt plats och insamlat regnvatten kan användas.