Skip to content

Ny broschyr av Saxån-Braåns Vattenråd 2024 “Lokalt samarbete för vattenvård – En insats för både dig och naturen”

  • by
Att engagera sig i vattenfrågor kan få positiva effekter på dig, dina medmänniskor, din lokala miljö och din egendom!
Engagemanget kan vara stort som litet. Det kan vara att undvika kemiska bekämpningsmedel, att inte vattna med vatten från ån under torrperioder eller att anlägga en vattenvårdsåtgärd på sin mark. Läs mera om hur du som markägare kan engagera dig i vattenvård. Broschyren producerades av Saxån-Braåns vattenråd tillsammans med Natur i fokus Lund AB med bidrag från Världsnaturfonden WWF. Produktionsår 2024.

Författare: Anna Sahlgren
Design: Inna Ljungblom och Annie Larsson

Länk till broschyr HÄR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *