Skip to content

Ny multifunktionell våtmark i Saxån

  • by

Saxån-Braåns vattenråd påbörjar anläggandet av en ny multifunktionell våtmark i Saxån i nästa vecka och arbetet beräknas pågå i ett par veckor.

Projektet är nr 4 i åtgärdsprogrammet och våtmarken ska bidra till att:

  • magasinera, hålla kvar och balansera vattenflöden
  • minska näringsläckaget
  • öka biologiska mångfalden
  • stärka grundvattennivåer
  • recirkulation av näringsämnen
  • möjlighet till bevattningsuttag

Återskapande av våtmarker är en viktig del i klimatanpassningen och bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *