Skip to content

Flödesmätningar vid olika flödesregimer

  • by

Vi är igång med flödesmätningar vid olika flödesregimer. Detta för att ta fram en avbördningskurva som relaterar vattennivån (i vår onlinemätare) till vattenflödet.

Ett par mätningar kvar. Platsen är vid Forsmöllan, Saxån.

Syftet är främst att kunna beräkna den totala belastningen på havet, men den blir också vägledande för tillstånd av vattenuttag. En pedagogisk skiss från dagens resultat bifogad. Totalbredd 457cm, C-C mellan mätpunkter ca 30cm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *