Skip to content

Ån ger möjlighet till rekreation som fiske, promenader och bad! Forskning visar att närhet till naturen är bra för hälsan. Längs ån har vattenrådet iordningsställt vandringsstigar. Läs mera om dem här. På vattenrådets facebook-sida hittar man information om vad som händer vid ån. 

Tillbringa en dag med fiske i ån –  fiskekort köper man här >> 

Ta med dina barn ut och håva i ån eller en närliggande våtmark! Åk ut på en guidad exkursion längs ån med din skolklass!  Skolklasser besöker regelbundet ån och dess våtmarker och lär om vattenvård och åns historia. Läs mera här >> 

Lugnet och fågelsången vid ån ger en miljö som skänker lugn och harmoni. När vi vistas i naturen ökar vår förståelse och engagemang för att bevara den!

Se den 25 min långa videon “Saxån-Braån” om åns historia och djurliv med vackra undervattensbilder – klicka på bilden till höger.

Nedan finns broschyrer med beskrivning av vandringsstigar längs ån. Längst till höger finns Åmansboken som ger en gedigen genomgång av åns historia, växt- och djurliv samt vattenvård idag!

Längs Saxån vid Trollenäs slott har Trollestigen anlagts längs ån genom dalgångens lummiga lövskog. Läs mera om den här >> 

En vandring kan kombineras med ett besök på Café Borgstugan. På våren är marken här gul och vit av svalört och vitsippor. Invid ån växer rikligt med pestskråp. De vanligaste trädslagen är ask, al och olika pilarter. Här har vuxit rikligt med alm, men de flesta är nu döda eller döende p g a almsjuka. Flera av de fallna träden är mossbevuxna och i olika förmultningsstadier.

Fågellivet är rikt, framför allt av småfågel och har man tur kan man se kungsfiskare. På betesmarkerna kring ån betar hästar och kor.

I Trollenäs anordnas ibland fladdermusexkursioner – håll utkik på Saxån-Braåns vattenråds facebooksida. Det finns 19 arter av fladdermöss i Sverige varav alla återfinns i Skåne. Läs mera om arterna i Eslövs kommun här