Skip to content

Vattendragsrestaurering i Vittskövle

Vi har genomfört vattendragsrestaurering för att återskapa en naturlig habitatdiversitet i och kring vattendrag i en tillhörande våtmark. Strömsträckan har förlängts med 200m och klibbal har planterats tack vare bidrag från WWF. Läs mera här >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *