Skip to content

Guidade exkursioner vid Saxån-Braån klara för året!

  • by

Under 2023 har 638 personer besökt Saxån-Braån under guidade exkursioner sponsrade av
Saxån-Braåns Vattenråd och genomförda av Natur i fokus.

Syftet med exkursionerna är att öka kunskapen om ån och förståelsen för de vattenvårdande
åtgärder som görs längs ån hos de boende i avrinningsområdet. Detta underlättar
förlängningen framtida vattenvårdande åtgärder och bidrar till ett ökat intresse och
engagemang för ån.

Den huvudsakliga målgruppen är skolklasser från grundskolan, gymnasiet, komvux och SFI.
De får en utedag där de genom ett utomhuspedagogiskt arbetssätt och i enlighet med
läroplanen jobbar med åars och våtmarkers betydelse i landskapet.

Exkursionerna har pågått årligen sedan 2010 och totalt har drygt 5500 personer deltagit.
Grupperna besöker olika naturområden och vattenvårdande projekt längs med ån. Dösjebro,
Säbybäcken i Landskrona, Marieholm, Trollenäs samt Häljarp är mest besökta.

Under året har det även funnits riktade projektmedel för exkursioner till en anlagd våtmark och restaurerad
strömsträcka i Vittskövle samt en återmeandring av Braån i Teckomatorp.

Läs rapporten här