Skip to content

Ny våtmark klar i Lönnstorp!

  • by

En våtmark på fem hektar har anlagts i Lönnstorp med hjälp av medel från LEVA (Lokalt Engagemang för VAtten) Våtmarken ligger mellan Svalöv och Axelvold. Det ska även anläggas broar över diket för vilt.

 Foton Anna Sahlgren