Skip to content

Exkursioner till Saxån-Braån klara för året!

Sedan projektet med exkursioner för skolklasser började 2010 har totalt 3663 elever och lärare deltagit i exkursioner till olika våtmarker och å-sträckor längs Saxån-Braån för att uppleva naturen och lära sig om hur man sköter åar och våtmarker idag. I år deltog 358 personer. Under exkursionerna får besökarna undersöka och uppleva livet i och kring Saxån-Braån genom håvning, vattenanalyser och övningar. De får lära känna de promenadstigar och fina exkursionsmål som finns längs ån.

Läs mera i rapport här!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *