Skip to content

Pågående restaurering av Örstorpsbäcken

Ett tvåstegsdike ska anläggas längs Örstorpsbäcken. Vid anläggning av tvåstegsdike breddas bäcken och får en djupare fåra i mitten samt ett grundare översvämningsområde på sidorna. Detta tillåter bäcken att börja slingra sig, samt att svämma över vid högflöden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *