Skip to content

Guidade exkursioner med skolklasser längs Saxån-Braån!

  • by

Sedan projektet med exkursioner för skolklasser började 2010 har totalt 3305 elever och lärare deltagit i exkursioner till olika våtmarker och å-sträckor längs Saxån-Braån för att uppleva naturen och lära sig om hur man sköter åar och våtmarker idag. I år deltog 435 personer. Grupperna kommer från grundskola, gymnasieskola, SFI, vuxenutbildning och särskola.

Under exkursionerna får besökarna undersöka och uppleva livet i och kring Saxån-Braån genom håvning, vattenanalyser och övningar. De får lära känna de promenadstigar och fina exkursionsmål som finns längs ån. Genom att jämföra hur ån såg ut för 200 år sedan jämfört med nu får de en förståelse för landskapets förändring och vad detta fått för följder för bl a vattenkvalitét, landskapets vattenhållande förmåga och biologisk mångfald.

Genom ökad kunskap och upplevelse av naturlivet vid ån ökar intresset och förståelsen för att bevara och sköta åar och våtmarker. Det ökar också förståelsen för att genomföra åtgärder. ”Det är viktigt att resurser avsätts för information som ger ökad insikt och engagemang i samhället om varför olika vattenvårdande åtgärder behövs.” (Miljötillståndet i Skåne, temanummer Vatten, 2005)

Läs mera >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *