Skip to content

Sorbiceller mäter kväve och fosfor i Saxån-Braån!

I förra veckan fick vi äntligen ut Sorbiceller i Saxån-Braåns biflöden, som ska möjliggöra kontinuerliga mätningar av kväve och fosfor utan att använda andra resurser än naturens egna. Provtagningarna kommer att ske fram till mitten av februari.

Eurofins har gjort en pedagogisk film som går igenom hur installation och provtagning görs. Den kan ni se här: https://www.youtube.com/watch?v=TWQMwyOLzso

Det är många vattenåtgärder på gång och vilka åtgärdsprojekt som kommer att projekteras och förberedas för genomförande är inte klart i nuläget. Provtagningar på vattendragen görs och övervakningen före och efter åtgärder kompletteras nu med sorbiceller som kan ge ett besked på hur effektiv åtgärden varit och om målet med åtgärden uppnåtts.

Bild nedan från Torrlösabäcken nedströms Torrlösa, som mynnar ut i Braån.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *