Skip to content

Spara vatten-tips från NSVA

Vatten är en av våra viktigaste resurser. Klimatförändringar, torka,
översvämningar och föroreningar hotar vår tillgång till rent vatten.
NSVA arbetar kontinuerligt med att skydda och förvalta de
dricksvattenresurser vi har. Men vi behöver alla hjälpas åt att
hushålla med vattnet. Att spara på vatten innebär inte att någon
behöver avstå från ett normalt användande. Men vi kan spara
många liter vatten bara genom att göra smarta val.

NSVA`s affisch “Spara vatten” >>

NSVA`s flyer “Var vattensmart” >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *