Skip to content

Exkursioner längs Saxån-Braån 2018

  • by

232 elever och lärare från grundskolan deltog i årets exkursioner till olika våtmarker och å-sträckor längs Saxån-Braån för att uppleva livet där och lära sig om hur man sköter åar och våtmarker idag. Totalt sett har nu ca 2800 personer deltagit i exkursionerna som startade 2010. Under exkursionerna får besökarna undersöka och uppleva livet i och kring Saxån-Braån genom håvning, vattenanalyser och övningar. De får lära känna de promenadstigar och fina exkursionsmål som finns längs ån. Genom att jämföra hur ån såg ut för 200 år sedan jämfört med nu får de en förståelse för landskapets förändring och vad detta fått för följder för vattenkvalitét, landskapets vattenhållande förmåga och biologisk mångfald. En ökad kunskap om detta ger en ökad förståelse för de åtgärder som görs idag. Läs rapport här >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *