Skip to content

Rapporteringen från vattenkontrollen i Saxåns vattensystem

I exelfilen Saxån2018.xls finns både resultaten och kommentarerna till månadsrapporten. Filen skall öppnas “Med makro”. Filen hittas här >>
Samtliga resultat ligger samlade under fliken resultat och här finns även en färgmarkeringsfunktion som färgklassar flera av de undersökta parametrarna enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (Rapport 4913) och en förklaring av parametrar.
Under fliken sorterat är analysresultaten sorterade efter provpunkt och under fliken metod-mätosäkerhet anges gällande metoder och mätosäkerheter.
Månadsrapporter skrivs ut från resultat-fliken genom att trycka på knappen utskrift för respektive månad. Kommentarer skrivs ut under fliken kommentarer.
Länkar finns till SLU’s (Sveriges Lantbruks Universitet) databas där undersökningsresultat från tidigare år enkelt kan studeras.
Tänk på att utskriftsdatumet på utskriftsbladen är dagens datum – och ändras alltså i takt med att din dators klocka tickar fram.
Utskrifter av utskriftssidorna kan skilja sig åt beroende på skrivare och skrivarinställningar. Upphöjda/nedsänkta tecken i Excel kan förskjuta rader vid utskrift – det brukar dock fungera på PostScriptskrivare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *