Skip to content

Från gallerbrunn till Öresund

Skräp och kemikalier som slängs i gallerbrunnar färdas direkt till närmsta vattendrag. Så småningom rinner det ut i Öresund där vi badar. Vattnet som rinner ned i gallerbrunnarna renas inte på reningsverket. En informationsfilm från NSVA om detta kan ses här >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *