Skip to content

Familjehåvning vid Säbybäcken 12 september!

  • by

14 personer kom till familjehåvningen vid Säbybäcken i Landskrona. Det är fascinerande att se hur vegetationen och djurlivet har utvecklats sedan Säbybäcken anlades 2015! Ett helt nytt rekreations- och naturområde har skapats kring ett tidigare rätt trist jordbruksdike. 600 m kulverterad sträcka bröts upp så att bäcken kom i dagen i ett så kallat tvåstegsdike med slingrande lopp!

Vid besöket fann vi många signalkräftor i olika storlekar, dag- och jungfrusländelarver, småspigg, buk- och ryggsimmare, vattenbin och en vattengråsugga. Det fanns både rikligt med under och övervattensvegetation i bäcken!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *