Skip to content

Uppgradering av mätstationen i Saxån

En uppgradering av mätstationen i Saxån med bla flödesmätning är på gång. Under 2021 kommer flödeshastighetsprofil att göras vid tre tillfällen, där nuvarande nivåmätare står (Saxån). Det är bra förutsättningar för en bra flödesprofilering genom att mäta från bron. Vad gäller tidpunkter för inmätningar ska vi anpassa oss till flödesnivåerna så att vi får låg-, medel- och högflöden och tanken är att en flödesmätare ska vara på plats 2022. Dessutom kommer en avbördningskurva att kunna tas fram och flödesmätaren kommer att kunna realtidsrapportera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *