Skip to content

Svämplan anläggs i Braån nedströms Asmundtorp

Anläggning av ett svämplan/återmeandring i Braån nedströms Asmundtorp vid Munkebäck har påbörjats. Det är ganska omfattande arbete och kommer att pågå fram till juni. Ett 7-9 ha stort svämplansområde med våtmarker, korvsjöar och Braån får en helt ny meandrande sträckning kommer att skapas. Det bästa av allt – svämplanet kommer att betas!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *