Skip to content

Skolor

Alla sinnen behövs för att lära

För att bry sig om naturen behöver vi se den nära

Trollsländans larver som jagar med ilfart

nattsländelarven som bygger ett gömsle så smart

 

Laxen hoppar och flicksländan flyger

Räven i buskagen kring våtmarken smyger

Utrymmet ute gör att gruppen håller mer sams

och slutar med bråk och annat trams

 

Fågelsång och motion får mig koncentrerad

så att jag kan vara mera fokuserad

Frisk luft och sol gör mig frisk

Se där fångade fiskaren en fisk

 

Denitrifikationen hand om näring tar

och dammen ett rikt djur- och växtliv har

Ån har återfått sitt slingrande lopp

och naturkämpen får åter hopp!

 

                          Ingegerd Ljungblom, Natur i fokus

https://vimeo.com/141352480

Titta på den korta filmen som är inspelad vid Saxån-Braån och Råån. 

Hör hur lärarna och eleverna resonerar om utomhuspedagogik och hur barns utevanor har förändrats de senaste årtiondena. 

Se hur en exkursion kan se ut med Saxån-Braåns Vattenråd. 

Exkursionerna kopplar till läroplanen – läs mera här >>

Boka en exkursion >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *