Skip to content

Besök ån

Nedan kan du läsa om olika naturområden längs ån där det finns iordningsställda promenadstigar! Få ytterligare information om vandringar för allmänheten och händelser vid ån på Vattenrådets facebooksida >> https://vimeo.com/141352480

Saxån-Braån är till glädje för många! Lugnet och fågelsången vid ån ger en miljö som skänker lugn och harmoni. När vi vistas i naturen ökar vår förståelse och engagemang för att bevara den! Forskning visar att närhet till natur är bra för hälsan.

Ta med dina barn ut och håva i en närliggande våtmark eller å! Åk ut på en guidad exkursion längs ån med din skolklass! Tillbringa en dag med fiske i ån –  fiskekort köper man här >> 

Skolklasser besöker ån och dess våtmarker regelbundet och lär om vattenvård och åns historia. Se en kort video här och hör lärarnas och elevernas reflektioner om hur utevistelse för dagens unga ser ut idag! Videon är inspelad i Dösjebro och Bulls måse. Exkursionerna är anpassade till läroplanen. Läs mera om dem här >>


Se den 25 min långa videon “Saxån-Braån” om åns historia och djurliv med vackra undervattensbilder – se nedan.

Åmansboken är en gedigen och informativ genomgång av åns historia, dess djur och växtliv samt vattenvård idag. Den kan användas som uppslagsbok vid skötsel av ån. En kortare och mera översiktlig  skrift är “En renare å, ett rikare landskap, ett renare hav”

Är du intresserad av arkeologi? Var har man funnit boplatser från stenåldern, gravhögar etc? Sök i Riksantikvarieämbetets Fornsök! Du kan även ha appen på din telefon!
Video 25 min

Åmansboken

Broschyr om Saxån-Braån

Fornsök

Övriga rapporter som kan vara intressanta att fördjupa sig i:

Områdesbeskrivningar Saxån-Braån, 2014
Kunskapsöversikt för kulturmiljö och vattenförvaltning, Saxån, Marbäcken, Lundåkrabäcken 2014 >>
Musselinventering, LST, 2010 >>
Sammanfattningar av rapporter om naturmiljon i Saxån-Braåns avrinningsområde 1976-2006
Vegetationsinventering längs Saxån-Braån 2005 >>
Inventering av kungsfiskare, strömstare och fladdermöss 1999 >>
Hur vi kan gagna fågellivet i vår närhet >>

Fler rapporter >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *